Ара Аршавирович Абрамян
президент САР
Посол доброй воли ЮНЕСКО

Дорогие друзья!

Союз армян России стремится быть одной большой семьей, членом которой может стать каждый со своими возможностями и своими проблемами. Эта организация создана из нас и для нас, и её успешное развитие возможно только при нашем общем заинтересованном участии в её деятельности.

Никто больше, чем мы сами, не может быть озабочен обеспечением лучшего будущего для нашей страны – России, нашей исторической Родины – Армении и в конечном итоге для нас и наших детей.

Присоединяйтесь! Вместе мы сможем достойно пройти этот сложный и ответственный этап жизни нашего народа!

Персональная страница
А.А. Абрамяна

Союз армян России
в Фэйсбуке
БИБЛИОТЕКА САР
СПОРТКЛУБ САР
АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО
ТАНЦА "ЦВЕТЫ АРМЕНИИ"

"Большая, многогранная деятельность Союза армян России заслуживает искреннего уважения...”

Диаспора

Ռամկավար Մամուլ

Փետրուար 1, 2011

ԱԹԷՆՔ

Ռ. Ա. Կ. Ղեկավարութեան Հանդիպումը

Նախագահ Սերժ Սարգսեանի Հետ

Ն. Վ. նախագահ Սերժ Սարգսեանի գլխաւորութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան

պետական պատկառելի պատուիրակութիւն մը դէպի Յունաստան կատարեց երկօրեայ

պաշտօնական այցելութիւն մը, յունական հանրապետութեան նախագահ Քարոլոս

Փափուլիասի մասնաւոր հրաւէրով:

Ն. Վ. նախագահ Սերժ Սարգսեանի ձախին նստած է Սփիւռքի

Նախարար Տիկին Հրանոյշ Յակոբեան իսկ աջին` Արտաքին Գործոց

Նախարար Պարոն Էտուարտ Նալպանտեան. անոր աջին` Հ.Հ.

նախագահի յատուկ խորհրդական Վիգէն Սարգսեան: Դիմացի կողմը

(ձախէն աջ)` ընկեր Յովհաննէս Առաքելեան, ընկեր Տիգրան Ապասեան,

ընկեր Սարգիս Խաչատուրեան, Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ

Յունաստանի Առաջնորդական Տեղապահ եւ Հոգեւոր Հովիւ Հայր

Խորէն Առաքելեան եւ ընկեր Խաչիկ ԱդամեանՀակառակ գեր-ծանրաբեռնուած ժամանակացոյցին, նախագահ Սարգսեան

պատեհութիւնը շնորհեց ունենալու յատուկ հանդիպում մը Ռամկավար Ազատական

Կուսակցութեան Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան հետ:

Հանդիպումը տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի, Յունուար 19-ի յետ միջօրէի ժամը 5:30-ին,

առանձնասրահներէն մէկուն մէջ Աթէնքի «Հիլթըն» պանդոկին, ուր իջեւանած էին

նախագահ Սարգսեանն ու իր գլխաւորած պատուիրակութեան անդամները: Ռ.Ա.Կ.

Յունաստանի Շրջանային Վարչութիւնը կը ներկայացնէին ընկերներ Տիգրան Քաջիկեան,

Սարգիս Խաչատուրեան, Տիգրան Ապասեան, Խաչիկ Ադամեան եւ Յովհաննէս

Առաքելեան:

Սրտբաց այլ բովանդակալից զրոյցի ընթացքին, նախ մասնաւոր անդրադարձ եղաւ

առանձնապէս յունահայութիւնը յուզող կարգ մը հարցերու, եւ առ այդ, Ռ.Ա.Կ.-ի

Յունաստանի ղեկավարները խնդրանք ներկայացուցին որ, ըստ հնարաւորին, Նախագահ

Սարգսեան կատարէ իր բարի միջամտութիւնը, յունական պետութեան ղեկավարներու

հետ իր ունեցած պաշտօնական տեսակցութիւններու ընթացքին:

Ապա լուսարձակի տակ առնուեցան համայն հայ ժողովուրդը յուզող ամէնէն հրատապ

հարցերը, որոնց նորագոյն զարգացումներուն մասին Նախագահ Սարգսեանի կողմէ

տրուեցան տեղեկութիւններ եւ կատարուեցան որոշ լուսաբանութիւններ:

Ռ. Ա. Կ.-ի ներկայացուցիչները անգամ մը եւս յայտնեցին կուսակցութեանս ուխտեալ

յանձնառութիւնը անսակարկ ու մշտական կերպով ծառայելու հայ ազգին, Մայր

Հայրենիքին, հայկական պետականութեան եւ մեր ժողովուրդի գերագոյն շահերուն: Ապա

շնորհակալութիւն յայտնեցին Պարոն Նախագահին տուեալ հանդիպում կայացնելու

համար իր շնորհած բացառիկ պատեհութեան համար:

 

ԹՂԹԱԿԻՑ

Обсудить на форуме >>>