Нам пишут
 

Памяти Арнольда Арамовича Адамяна

Արվեստագետին հատուկ նուրբ ու գեղեցիկ , վեհ ու վսեմ հոգի կար Առնոլդ Ա. Ադամյանի վիրաբույժմարդ կերպարում, մեծ սեր ու յուրօրինակ զգացումներ, կյանք ու հավերժություն կար նրա մեծ հոգում, շունչ ու ջերմություն ՝ նրա չափածոներում, որն էլ կրկնապատկում էր նրա նկատմամբ ունեցած հարգանքն ու սերը։

Առնոլդ Ադամյանի " Հիշողություններ վիրաբույժի օրագրից, կամ Նոյեմբերյանի նկարագրություններ" գիրքն իմ հոգու համար սպեղանի է , իսկ ինքն իմ հիշողություններում հրաշք Նոյեմբերյանցի։


А.Адамян. Фридрих Согоян.

ПАМЯТИ АРНОЛЬДА А. АДАМЯНА

 

Он самых светлых  слов достоин,

Он чист, как свежесть горных рек --

Надёжный друг, отважный воин,

Непобедимый человек,

 

Маг и кудесник хирургии,

Даривший людям благодать  –

К нему эпитеты другие

Я не сумела подобрать:

 

Ноемберяна гордый витязь

Полвека прослужил в  Москве –

Так поклонитесь, подивитесь

Его рукам и голове,

 

Он был хирургом-виртуозом,

Трудился, не жалея сил,

Здоровье, как росинки  розам,

Он стольким людям  подарил!

 

Искусство слова и  ланцета

Победно слив в душе своей,

Он возжигал источник света

Для обездоленных людей,

 

А позже жизненным итогом

В сиянье утренней зари

Вернулся он к своим истокам

Скульптурой Фрида для Лори!

Амалия Исаян 

Перевёл с армянского

Глан Онанян

Loading