Помощь пострадавшим от пандемии COVID-19
Подробнее
  • Новости
  • Новости САР
  • Член Правления Союза армян России Арам Абрамян исполняет легендарную песню «День Победы», переведённую им на армянский язык

Член Правления Союза армян России Арам Абрамян исполняет легендарную песню «День Победы», переведённую им на армянский язык

В Канун 75-летия Великой Победы ФАДН выступило с замечательной инициативой собрать вместе переводы на языки народов СССР бессмертной песни «День Победы». Представляем вашему вниманию священный Гимн Народа - победителя на армянском языке. Автором перевода является наш коллега - член Правления Союза армян России Арам Абрамян. 

«Հաղթանակի օրը»

Երաժշտությունը՝ Դավիդ Թուխմանովի
Խոսքերի հեղինակ՝ Վլադիմիր Խարիտոնով
Հայերեն թարգմանության հեղինակ՝ Արամ Աբրահամյան

1-ին քառյակ

Օրն Հաղթանակի՝ բաղձալի ու հեռավոր,
Տաք, շողոտ ու շիկահուր արևի պես:
Վերստեր անծիր՝ փոշեխեղդ ու մոխրավառ…
Մաքառելով մոտեցնում էինք օրը այս:

Կրկներգ

Օրն այս Հաղթանակի...
Ալ-վառոդաբույր,
Ցնծություն է՝
Ալեքունք - զրկանքաբյուր,
Խնդություն է՝
Արցունքոտ ու խնկաբույր...
Օ՛րն Հաղթանակի,
Օ՛րն Հաղթանակի,
Հաղթանա՜կի:

2-րդ քառյակ

Զոր ու գիշեր, ճակատում թե թիկունքում,
Մեծ ու փոքր՝ դարձած մի բռունցք անկոտրում…
Հայրենիքս գիշեր ու զոր անսասան
Մարտնչում էր, որ գա օրն այս սրբազան:
Կրկներգ

Օրն այս Հաղթանակի...
Ալ-վառոդաբույր,
Ցնծություն է՝
Ալեքունք - զրկանքաբյուր,
Խնդություն է՝
Արցունքոտ ու խնկաբույր...
Օ՛րն Հաղթանակի,
Օ՛րն Հաղթանակի,
Հաղթանա՜կի:

3-րդ քառյակ

Ոչ բոլորս, իմ անգի՛ն Մայր, տուն դարձանք...
Ցողն է նրանց վաղորդյան գրկում զուլալ…
Կես Եվրոպան ոտքի տվինք՝ քայլ առ քայլ,
Որ օրառաջ օրը գա այս նվիրական:

Կրկներգ

Օրն այս Հաղթանակի...
Ալ-վառոդաբույր,
Ցնծություն է՝
Ալեքունք - զրկանքաբյուր,
Խնդություն է՝
Արցունքոտ ու խնկաբույր...
Օ՛րն Հաղթանակի,
Օ՛րն Հաղթանակի,
Հաղթանա՜կի:

Назад
My Image
партнеры
Союза армян
россии
партнеры Союза армян россии