Виталий Третьяков об Ара Абрамяне (видео)

«Ара Абрамян это человек, который живет интересами как минимум двух стран – России и Армении. И ту, и другую он естественно считает своей Родиной. При этом он классический армянин. Об этом говорит явно проявляемая им любовь к Родине, в данном случае речь идет об Армении. Можно привести очень много доказательств эффективности его действий на международной арене в пользу Армении, и в пользу России когда это нужно.  

Ара Абрамян - типичный армянин. Ему свойственны такие качества, как хлебосольство, доброжелательность, дружелюбность - у него друзья и в Москве, и в Ереване, впрочем, по всему миру. Он мечтает, чтобы каждый русский посетил Армению. Настолько ему дорога эта страна. И поэтому Ара Аршавирович профинансировал поездку группы студентов (Высшей Школы Телевидения МГУ) в Армению. До этого никто из них там не был.

О деятельности САР:

«Союз армян России - это организация, которая очень активно действует во всех направлениях, в том числе научной: проводит различные мероприятия, конференции, памятные вечера, присуждает премии деятелям культуры, науки и искусства, политическим деятелям, которые работают на благо укрепления российско - армянских отношений. Возглавляя Союз армян России, и входя в официальные российские структуры, Ара Аршавирович постоянно говорит и заботится о сохранении межнационального согласия применительно ко всем национальностям».

Виталий Товиевич Третьяков является выдающимся представителем российского журналистского сообщества. Известный журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ.

***

Վիտալի Տրետյակովը Արա Աբրամյանի մասին. «Արա Աբրամյանը անհատ է, ով ապրում է մտահոգված երկու երկրների՝ Ռուսաստանի և Հայաստանի շահերով՝ երկուսն էլ համարելով իր հայրենիքը։ Դրա վկայությունն է նրա՝ հօգուտ Հայաստանի և անհրաժեշտության դեպքում հօգուտ Ռուսաստանի իրականացրած գործողությունների արդյունավետությունը, որն ապացուցվել է բազմիցս։

Արա Աբրամյանը տիպիկ հայ է: Նրան բնորոշ են այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք են հյուրընկալությունը, բարեսրտությունը, ընկերասիրությունը։ Նա ընկերներ ունի և Մոսկվայում, և Երևանում և ամբողջ աշխարհում: Նա երազում է, որ յուրաքանչյուր ռուս այցելի Հայաստան։ Հայրենիքը չափազանց հարազատ է նրա համար: Այդ պատճառով Արա Աբրամյանը ֆինանսավորեց մի խումբ ուսանողների ճանապարհորդությունը դեպի Հայաստան: Մինչ դա այդ ուսանողներից ոչ ոք Հայաստանում չէր եղել:

Ռուսաստանի հայերի միության գործունեության մասին.

«Ռուսաստանի հայերի միությունը կազմակերպություն է, որը շատ ակտիվ է բոլոր ոլորտներում, այդ թվում՝ նաև գիտական։ Այն կազմակերպում է տարբեր միջոցառումներ, գիտաժողովներ, հիշարժան երեկոներ, մրցանակներ է հանձնում մշակութային, գիտական, արվեստի և քաղաքական գործիչներին, որոնք աշխատում են ռուս-հայկական հարաբերությունները ամրապնդելու համար: Ղեկավարելով Ռուսաստանի հայերի միությունը և մուտք գործելով ռուսական պաշտոնական կառույցներ՝ Արա Աբրամյանը մշտապես խոսում և հոգ է տանում ազգամիջյան ներդաշնակության պահպանման վերաբերյալ»:

Վիտալի Տրետյակով - Քաղաքագետ, Մոսկվայի պետական համալսարանի հեռուստալրագրության ֆակուլտետի դեկան

Назад
My Image
партнеры
Союза армян
россии
партнеры Союза армян россии